O NÁS
Living Together
Žít společně s lidmi a s přírodou

Jsme Vanda a Robert, mladý manželský pár z Hradce Králové, který původně hledal pro sebe místo pro život.

Naším snem bylo bydlení dobře dostupné z města, abychom nebyli závislí na autě a každodenním dojíždění, a zároveň takové, kde bychom mohli realizovat záměr žít více v souladu s přírodou, pomaleji a částečně soběstačně.

Když jsme poprvé navštívili Bukovinu, věděli jsme, že to je to ono, co jsme hledali!

Krásné a klidné místo s nezaměnitelným genius loci a výhledem do krajiny, na Orlické hory i Krkonoše. Přitom nám cesta na místo trvala z města jen pár málo minut.

Po první prohlídce rozsáhlého pozemku jsme zjistili, že součástí je také starý obecní dům s přilehlým hospodářstvím, ve kterém se kdysi nacházela oblíbená místní hospoda a taneční sál s pódiem, už mnoho let chátrající, ale s pevnými a poctivými základy.

Dlouho jsme přemýšleli, jak s místem naložit. Myšlenka necitlivé demolice staveb a pouhého rozprodání pozemku, která byla tou nejjednodušší cestou, se nám příčila.

Chtěli jsme zachovat ráz místa a zároveň jej pozvednout, vytvořit něco smysluplného s přidanou hodnotou pro přírodu i pro lidi.

A tak se zrodila myšlenka projektu Bukovina – místa, které by své obyvatele spojovalo spíše než rozdělovalo za vysokými ploty; místa, které by podporovalo radostný a udržitelný život v souladu s přírodou, a které by bylo lidem inspirací a příjemným domovem. 

Při realizaci projektu jsme se snažili postupovat šetrně a s ohledem na životní prostředí.

Zjistili jsme, že dům je postaven z lokálních a velmi kvalitních materiálů, které byly často v téměř neporušeném stavu. Rozhodli jsme se proto většinu materiálu znovu vhodně využít při výstavbě komplexu a eliminovat tím zbytečnou ekologickou stopu výstavby.

Zároveň jsme přemýšleli nad energetickým zajištěním budovy a možnostech samozásobování – výsledkem je energeticky soběstačný komplex využívající plně obnovitelné zdroje energie a šetrně hospodařící s vodou.

Naším přáním bylo vytvořit domov pro příjemnou komunitu lidí s podobnými hodnotami a smýšlením, kterým udržitelný způsob života jim není cizí, preferují dobré sousedské vztahy před anonymitou a společně zodpovědně pečují o místo, kde žijí.

Cílem bylo zajistit společné prostory, které by usnadňovaly vzájemné setkávání a udržování sousedských vztahů – k tomu slouží kromě vnitřních prostor hlavně společná komunitní zahrada, která zároveň každému obyvateli poskytuje přístup k hlíně a možnost alespoň malého vlastního pěstování.

Společná dílna zase dává možnost tvořit či opravit si věci svépomocí místo jejich vyhození. 

Do budoucna bychom také rádi realizovali v budově malý bezobalový obchůdek, který by místním lidem umožňoval získat zdravé potraviny od lokálních farmářů či v bio kvalitě, a ušetřit je tak nutnosti dojíždět několikrát týdně nakupovat do města.

V plánu je i malá kavárna, kde bude možné posedět u něčeho dobrého.

Do projektu jsme šli s vizí vytvořit hezký a útulný domov pro jednotlivce, páry i rodiny, a vytvořit společnými silami příjemné místo pro život.

Pevně věříme, že se náš záměr naplní a už teď se těšíme, jaké lidi na naší cestě potkáme.