Energetická soběstačnost

Jednou z hlavních vizí projektu Bukovina ǀ Living Together je zajistit skrze kombinaci moderních technologií maximální energetickou soběstačnost z obnovitelných zdrojů energie, díky které bude bydlení šetrné k planetě a zároveň poskytne ekonomickou výhodu jeho obyvatelům. Také k vodě bude přistupováno obdobným způsobem díky maximálnímu využívání dešťové vody a systému čištění, který umožní její opakované použití.

ENERGIE

Energetickou soběstačnost komplexu bude zajišťovat fotovoltaická elektrárna instalována na střeše,
která bude propojena s bateriovým úložištěm v dostatečné kapacitě. Přebytky energie budou ukládány do termálních vrtů v podobě tepla nebo odprodávány do sítě v závislosti na momentálních výkupních cenách.


Záměrem je vytvořit poloostrovní systém, který zajistí nezávislost na energetické síti, a ta tak bude
využívána pouze v případě potřeby, pro zajištění komfortu všech obyvatel.

K úspěšnému dosažení tohoto cíle bude zapotřebí spoluúčast všech zúčastněných, kteří se budou podílet na šetrnému přístupu ke spotřebě energie (tj. svícení úsporným osvětlením, využívání indukčních vařičů apod.; toto vybavení bude i ve standardech domu).

TEPLO

Objekt bude vytápěn pomocí vodního podlahového topení, jehož výhodou je možnost vytápění vody na nižší teplotu oproti klasickému radiátorovému vytápění.

Ohřev vody zajistí tepelné čerpadlo země/voda (hlubinné vrty), které zaručuje stabilní výkon a vysoký topný faktor i během zimního období.

Zbytkové teplo z termálních vrtů se použije na ohřev rekuperované dešťové vody, která bude využita jako TUV.

VODA

Ke komplexní soběstačnosti patří také šetrné nakládání s vodou. Po celé zastavěné ploše bude sbírána dešťová voda, která bude následně upravována, aby bylo možné ji použít v domácnosti všemi způsoby kromě pitné vody / vaření, tj. ke sprchování, mytí nádobí, rukou apod. Takto využitá voda projde procesem čištění a po přeměně na tzv. bílou vodu bude využita ke splachování WC. Následně bude voda opět vyčištěna a bude možné ji tak znovu využít pro zalévání zahrady. Voda tak bude díky moderním čistícím technologiím maximálně využita. K dispozici bude také studna, která bude sloužit k doplnění nádrží v případě nedostatku vody dešťové.

Pro co nejlepší kvalitu vody je budoucím obyvatelům doporučeno používání ekologických mycích a čistících prostředků, které nebudou vodu a půdu zbytečně zanášet toxickými látkami.